Witamy na stronie projektu Et-Labora   Kliknij aby odtworzyć zaznaczony tekst. Witamy na stronie projektu Et-Labora Głos GSpeech
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Powiat Złotoryjski - przyjazny niepełnosprawnym

Kompleksowe rozwiązania dla problematyki osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie dla 25 uczestników (rozpoczął działalność w 2003 r.), remont budynku, 10 nowych etatów pracy;

Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi dla 25 uczestników (rozpoczął działalność w 2004 r.) remont budynku, dobudowa, 10 nowych etatów;

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie dla 66 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, (rozpoczął działalność w 2004 r.);

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi (rozpoczął działalność w 2006 r.);

Utworzenie ponad 150 nowych stanowisk pracy dla ON na otwartym rynku pracy (środki pozyskane w drodze konkursów);

Przeszkolenie 60 pracowników z OPS-ów. PCPR-u, urzędów gmin i starostwa, w zakresie pracy z niepełnosprawnymi oraz nauki j. migowego;

Przeprowadzenie badań: "Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych klientów w pow. złotoryjskim", wspólnie z Akademią  Medyczną i Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu;

Rozszerzenie o 20 % bazy Oddziału Rehabilitacji (zwiększony kontrakt z NFZ);

Przygotowanie projektu budowlanego i studium wykonalności „Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego".

Warsztat dla osób niepełnosprawnych „St. Michael" należy do opactwa cysterek klasztoru Sankt Marienstern w Panschwitz-Kuckau. Jest to placówka mającą na celu aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, opiekę nad nimi, ich wspieranie oraz towarzyszenie i im i udzielanie wskazówek.

Wraz z utworzeniem w roku 1973 Domu Opieki Marii-Marthy (Maria-Martha-Heim) w klasztorze St. Marienstern rozpoczęła się działalność terapeutyczna, która od października 1990 roku kontynuowana była jako praca Warsztatu dla osób niepełnosprawnych. Warsztat dla osób niepełnosprawnych „St. Michael" współpracuje w ramach związku warsztatów z Warsztatem dla osób niepełnosprawnych Domu Misyjnego Lieske, gospodarstwem Gamig i Warsztatem dla osób niepełnosprawnych Domu Opieki Pater-Kolbe (Pater-Kolbe-Hof) w Schlegel.

Obecnie w Warsztacie zatrudnionych jest 126 osób, które różnią się między sobą rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Warsztat oferuje kształcenie roczne lub dwuletnie w sześciu różnych działach. Bezpośrednio po zakończeniu edukacji następuje przyjęcie do pracy w jednym z następujących działów (4 działy montażu, pielęgnacja krajobrazu, ogrzewanie zrębkami drzewnymi, stolarstwo, ceramika, demontaż odpadów elektronicznych, piekarnia dział usług w klasztorze).

Zainteresowanie osób niepełnosprawnych wykracza poza możliwości klasztoru, obecnie zatrudnionych jest o 10 pracowników za dużo.

Osoby niepełnosprawne wspierane są indywidualnie zgodni z zasadami pedagogiki rehabilitacyjnej, w odniesieniu do miejsca pracy. Szczególną uwagę zwraca się na rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz umiejętności, zdolności i skłonności, po to, aby miejsca pracy przygotować zgodnie z potrzebami niepełnosprawnych pracowników.

Unia Europejska

Powiat Złotoryjski

Sankt Marienstern w Panschwitz-Kuckau

Saksońskie Kuratorium Obszarów Wiejskich

Współpraca Transgraniczna Polska – Saksonia


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013

Kliknij aby odtworzyć zaznaczony tekst. Głos GSpeech